top of page
Image by Mathias Elle

SPOLEČNĚ PŘÍRODĚ I LIDEM 

Samotné naše podnikání vychází z ohleduplnosti k přírodě. Na výrobu našeho nábytku používáme převážně ekologické materiály a obnovitelné suroviny. Zároveň při výrobě využíváme v maximální míře obnovitelné zdroje energií.

 Díky tomu, jsme součástí projektu Dřevo je cesta. 

Dále je samozřejmostí, že nejenom že třídíme odpad, jak ve výrobě, tak na montážích, ale také se ho snažíme využívat a zpracovávat.

Vzhledem k tomu, že naše realizace jsou po celé České republice, čímž se podílíme na zatížení přírody dopravou, rozhodli jsme se to částečně kompenzovat tím, že přispíváme částku 2 Kč za každý ujetý kilometr Českému svazu ochránců přírody.

Díky tomu, vznikla další spolupráce, která vyústila ve společný projekt STROM ZA KUCHYŇ  tedy zasazení stromu za každou zrealizovanou kuchyň.

Dále podporujeme pravidelně či individuálně i další charitativní projekty, ve sportovní, sociální, kulturní či zdravotní sféře.

bottom of page